program współfinansowany przez Unię Europejską

Twój rozwój naszą sprawą

SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE
DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z WOJ. ŚLĄSKIEGO

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane przetwarzane są w naszej firmie: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.

Partnerzy projektu

RIPH

Business Center 1 Sp. z o.o.

MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa

O projekcie

Projekt: „Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego” realizowany jest przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z MDDP Spółką Akcyjną Akademia Biznesu Spółką Komandytową oraz Business Center 1 Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku.

o projekcie

Cel Projektu

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 1180 osób (w tym 650 kobiet i 530 mężczyzn, minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osoby o niskich kwalifikacjach) z 1930 osób, do 31.07.2020r.

Planowane efekty

W ramach projektu zakłada się nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji 1180 osób w wieku powyżej 25 roku życia, w tym minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osoby o niskich kwalifikacjach do 31.07.2020r.

Dla kogo?

Grupa docelowa to 1930 osób pracujących w wieku 25 lat i więcej, z obszaru województwa śląskiego (pracujących lub zamieszkujących w województwie śląskim), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, z grup defaworyzowanych tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, należących do jednej z niżej wymienionych grup:

  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby z obszarów wiejskich

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności

Kontakt

Infolinia Projektu:
(32) 238 96 40
Kierownik Projektu:
KAROLINA STOPIK

W dniu 24.12.2019 r. czynne do godz 12:00, w dniu 27.12.2019 r. nieczynne.
Biuro Projektu: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
e-mail: bezbarier@riph.com.pl
tel.: (32) 238 96 40
www.riph.com.pl
Biuro Projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Biuro Obsługi Klienta jest czynne:
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek od 8:00 do 16:00
Środa od 10:00 do 18:00
Czwartek od 10:00 do 18:00
Piątek od 8:00 do 16:00

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

Siedziba BC1 – Katowice

(Business Center 1 Sp. z o.o.)
ul. Staromiejska 2/7
40-013 Katowice

tel.: (32) 253 72 85

Bielsko-Biała

(Business Center 1 Sp. z o.o.)
ul. Bielska 56
43-384 Jaworze k. Bielska-Białej

tel.: 885 50 90 50

Rybnik

Politechnika Śląska, Centrum Kształcenia Inżynierów
ul. Kościuszki 54
44-200 Rybnik

tel.: (32) 706 10 92
e-mail: pkrybnik@riph.com.pl

Częstochowa

(MDDP Spółka Akcyjna Akademia Biznesu Spółka Komandytowa)
ul. Kawia 4/16 lok 122
42-202 Częstochowa

tel.: +48 501 800 586
email: bokczwa@akademiamddp.pl

godz. otwarcia:
pon, wt, pt, sob – 7.00-15.00
śr, czw – 11.00-19.00